Beszámoló az ÉTE 2014. évi Tisztújító Küldöttközgyűléséről

2016/11/16

Elkötelezettek, elhivatottak, talán ezzel jellemezhetném leginkább az Építéstudományi Egyesület 2014. május 27-i Tisztújító Küldöttközgyűlését. A BME “K/II.110” termébe összehívott Küldöttközgyűlés, gondosan előkészített programmal folytatta le ülését. 

A meghívóban foglalt napirendi pontok szerint zajlottak az események. Alapszabály és az SZMSZ alapján határozatképes küldöttek megválasztották a levezető elnököt, a jkv.vezetőt és hitelesítőket, a Mandátum vizsgáló és Szavazatszámláló Bizottság tagjait. Semmelweis Ferenc főtitkár nyitóbeszédét követően, dr. Nagyunyomi-Sényi Gábor elnök kitüntetéseket adott át.

A 2013 év gazdálkodását, közhasznúsági jelentését, és a 2014. év gazdálkodási tervét Semmelweis Ferenc terjesztette elő. Ezeket az FB elnöke Ábrahám Ferenc véleményezte és javaslata alapján a küldöttek szavazással elfogadták. A teljeskörü Főtitkári és Elnöki beszámolókat követően, dr.Nagyunyomi-Sényi Gábor az egyesület elnöksége és vezetősége nevében bejelentette a lemondást, majd az ezt követő hiteles jelöltállítás és a választás lebnyolítása eredményes volt. Megválasztásra került az új Elnökség : ÉTE elnök dr. Nagyunyomi-Sényi Gábor, ÉTE főtitkár Uhrinyi Balázs és 8 alelnök. Létrejött a megújult felügyelőbizottság, továbbá az Etikai és Díjbizottságok. Az újonan megválasztott elnökség nevében dr. Nagyunyomi-Sényi Gábor mondott köszöntőt.

 

Fotó és beszámoló: Csényi Sándor

 

A Tisztújító Küldöttközgyűlés teljes jegyzőkönyve elérhető a Szabályzatok, dokumentumok menüpont alatt