ELHUNYT DR. JANCSÓ GÁBOR

2017/09/25

Im memoriam

Dr. Jancsó Gábor
(1937–2017)

1937-ben született Budapesten. A Széchenyi István Közgazdasági Technikumban végezte
középiskolai tanulmányait. A Telefongyárban fizikai munkásként dolgozott. Ezt követően
tanári, majd mérnöki oklevelet szerzett. Sokoldalúságát jól mutatja, hogy az épületgépész
mérnök, a városgazdálkodási szakmérnök és a környezetvédelmi szakértői területen is
otthonosan mozgott. Dolgozott az Építésügyi és Városfejlesztési Minisztériumban is.
Speciális szakterülete – ahol elméleti és gyakorlati munkákat is végzett – a településügy és a
környezetügy volt. Nevéhez fűződik több városfejlesztési, környezetvédelmi műszaki-
gazdasági program kidolgozása. Ezen a területen szerzett később műszaki doktorátust.
Megbízott előadóként egyetemeken és főiskolákon is oktatta az ifjúságot.
Életében évtizedek óta elválaszthatatlanul egybefonódott a mérnöki munka, a
környezetvédelem, és az emberek szolgálata.
Folyamatosan tanult és képezte magát, hiszen szakértői megbízatásai rendre új kihívások elé
állították. Még a betegágyban is tervezgetett, új projekteken gondolkodott. Aki ismerte, az
tudta, hogy számára a lokalitás nemcsak a családot és Zuglót jelenti. Képes volt országban és
nemzeti sorskérdésekben gondolkodni.
Az Építéstudományi Egyesületnek 1968-tól volt tagja, a Környezet és Településgazdálkodási
Szakosztály elnöke. Az Egyesületben végzett kiváló munkájáért 1985-ben ÉTE Érdemérem
kitüntetésben, 2005-ben Alpár Ignác díjban részesült. A Magyar Építőipar c. tudományos
folyóirat szerkesztőbizottságának éveken keresztül oszlopos tagja. A Magyar Igazságügyi
Szakértői Kamara Környezettudományi Szakbizottságának alapító elnöke, az utódszervezet
Környezetvédelmi, Természetvédelmi, Vízügyi Szakmai Tagozat tiszteletbeli elnöke.
2017. augusztus 6-án elment egy kiváló és igaz ember, egy tudós kolléga. Személyében
szakmailag elhivatott munkatársat és jó barátot vesztettünk.
Emlékét az Egyesület kegyelettel megőrzi.