Elhunyt Professzor dr. Kubinszky Mihály

2016/11/09
Im memoriam
 
Dr. Kubinszky Mihály
(1927-2016)
okl. építészmérnök

 

 
 
Dr. Kubinszky Mihály 1927. szeptember 17-én született Sopronban. Jeles építész szakíró, építésztörténet kutató, Sopron hűséges polgára. A bencés gimnáziumokban végzett tanulmányai után 1950-ben szerzett építészmérnöki oklevelet a Budapesti Műszaki Egyetemen. 1950 és 1957 között a Soproni Magasépítő Vállalatnál, majd a jogutód Győr Megyei Állami Építőipari Vállalatnál építésvezető, ahol fontos épületek, épületegyüttesek kivitelezési munkáit szervezte és irányította.  Munkáihoz sorolható többek között a Soproni Asztalosárugyár, a Petőházi Cukorgyár, a Fertődi laktanya építése és a soproni Hunyadi János Általános Iskola újjáépítése is. Diplomája megszerzése után közel 15 évig dolgozott együtt Rados Jenő professzorral a Fertődi Eszterházy-kastély felújításán. Ezt követően 38 évet töltött oktató- és kutatómunkával a mai Nyugat-Magyarországi Egyetemen és annak jogelőd intézményeiben, ahol 1976 és 1995 között az Építéstani Tanszéket vezette.
1974-ben "A századforduló építészelmélete" című akadémiai doktori értekezésével elnyerte a műszaki tudomány doktora tudományos fokozatot. 1996-ban a Nyugat-Magyarországi Egyetem "Professor Emeritus" címet adományozott az elismert szaktekintélynek. 1998-ban nemzetközileg elismert munkássága, széleskörű szakirodalmi és közéleti tevékenysége, mérnök generációk mérnökké válásában végzett magas színvonalú oktató munkássága, a Soproni Egyetem szakmai, tudományos és nemzetközi elismertetésében szerzett kiemelkedő érdemei, egész életműve elismeréseként a Soproni Egyetem tiszteletbeli doktorrá avatta. 
Dr. Kubinszky Mihály tevékenységével nem csak magának az építész szakmának, hanem Sopron városának is jó hírnevet, elismertséget szerzett. Sopron Megyei Jogú Város 2002-ben elismerése jeleként "Sopron Város Díszpolgára" címmel tüntette ki.
z ÉTE Soproni Szervezetének 1952-től tagja, előbb titkára, majd  hosszú ideig elnöke volt. Az egyesületben végzett áldozatos munkájáért 1966-ban ÉTE Alpár Érem kitüntetésben részesült.
 
Emlékét az Egyesület kegyelettel megőrzi.
ÉTE Elnökség