Felhívás 2016. évi Építőipari Nívódíj pályázatra

2016/07/28
A kiemelkedő építészeti-műszaki színvonalon megvalósított építmények: épületek, műtárgyak és épületegyüttesek (továbbiakban együtt: építmények), illetve az ezekben közreműködő szervezetek pályázat útján történő szakmai elismerésére azÉpítési Vállalkozók Országos Szakszövetsége (ÉVOSZ) és az Építéstudományi Egyesület (ÉTE)1999-ben
 
Építőipari Nívódíjat
 
alapított, amelyhez idő közben további szakmai szervezetek, így a pályázat lebonyolítását vállaló Építőipari Mesterdíj Alapítvány Kuratóriuma, a Magyar Építész Kamara, a Magyar Építőművészek Szövetsége, a Magyar Épületgépészeti Koordinációs Szövetség, a Magyar Mérnöki Kamara Építési Tagozata, a Magyar Művészeti Akadémia Építőművészeti Tagozata, az MTF Közműtechnológiákért Egyesület és a Közlekedéstudományi Egyesület is csatlakoztak. Az Alapítók és a Csatlakozók a hazai építési szakma meghatározó részét képezik, az általuk évente odaítélt Építőipari Nívódíj ezért kiemelkedő szakmai elismerésnek tekintendő, amelyet ezáltal valóban „a szakma adományoz a szakmának”.
 
A 2016. évi Építőipari Nívódíjra az alábbi építmény-kategóriában lehet pályázni:
 
-          többlakásos lakóépület,
-          középület, melyeket a Bíráló Bizottság a benyújtott pályázatok, és a pályázó javaslatainak figyelembevételével kategorizál: pl. irodaépület, kereskedelmi és vendéglátó építmény, sport- és szabadidős építmény, egészségügyi és egyéb középület,
-          ipari és energetikai építmény,
-          mezőgazdasági építmény,
-          műemlék helyreállítás, építmény rehabilitáció,
-          közlekedési létesítmény,
-          komplex infrastrukturális létesítmény,
-          környezetvédelmi és vízügyi létesítmény
 
A pályázati dokumentációkat legkésőbb 2016. szeptember 16-án 16 óráig az Építőipari Mesterdíj Alapítvány Kuratóriumának címre (1013 Budapest, Döbrentei tér 1. V.em.503.) személyesen lehet eljuttatni, vagy ugyanezen időpontig postán lehet feladni (utóbbi esetben a feladóvevény másolatának egyidejű elektronikus úton történő megküldésével).
 
Pályázati űrlap és egyéb információ letölthető:  www.mesterdij.hu