MEGJELENT A MAGYAR ÉPÜLETGÉPÉSZET 2017/7-8 SZÁMA!

2017/09/19

Magyar Épületgépészet (2017/7-8. szám) – megjelent 2017. augusztus végén

 

TARTALOM

Modrovics Mónika – Eördöghné dr. Miklós Mária PhD:

            Mediterrán permetkapu a mediterrán Pécsen

Ing. Lenka Jágerská – Szánthó Zoltán PhD – Jana

            Peráčková PhD:    Vákuumos esővíz elvezető rendszer

            méréses vizsgálata valós modellen

Szunyogh Gábor – Andrásy Zsolt:    Vegyük komolyan

            a Legionellát!

Barna Lajos PhD:    Gyakorlati útmutató a higiénikus

            ivóvíz-ellátás megvalósításához

HL540 Primus Drain – az épített zuhany lefolyó

Dr. Hans-Joachim Diederich – Szaló Rita:    Klór-

            dioxid, mint biztos megoldás a Legionellák és társai

            ellen az ivóvízben

Dr. Garbai László – dr. Jasper Andor:    Távhőellátó

            rendszerek statikus hőegyensúlya. Szabályozási

            feladatok

Prof. dr. Garbai László:    Gondolatok Vajda József

            cikkével kapcsolatban

Kovács Zoltán – dr. Garbai László:    A közel nulla

            nettó energiaigényű épületek jogszabályi környeze-

            tének ismertetése és bemutatása

Szarka-Páger Lajos:    A Pipelife PE-RT/EVOH/PE-RT

            padlófűtés cső bemutatása

Dobó Gábor:    Modern fűtési rendszerek gazdasági

            szempontú energetikai összehasonlítása

Dipl. Ing. Felix Flohr:  R407H – helyszíni tapasztalatok 31

Király Tamás:    A szellőzés helyiségenkénti egyedi

            szabályozása az optimális komfortért és az energia-

            hatékonyságért

Gazsó Szabolcs – Csengeri László: Tűzvédelmi beren-

            dezések alkalmazása a légtechnikai rendszerekben

Szilágyi Zsombor:    A cseppfolyós földgáz jövője

Tanulságos életpályák – Tuczai Attila

Szakmai hírek

 

További információ: www.epgeponline.hu