Pro Régió Díjat kapott Zábránszkyné Pap Klára

2013/03/26

A terület- és regionális fejlesztés, a térségi együttműködés előmozdítása, a társadalom, a gazdaság és a környezet összehangolt fejlesztése terén végzett kiemelkedő tevékenysége elismeréseként a nemzeti fejlesztési és gazdasági miniszter Pro Régió Díjat adományozott Zábránszkyné Pap Klárának, aki az ÉTE Településrendezési Szakosztályának vezetője, az ÉTE Alpár Érem kitüntetettje, és több cikluson keresztül tagja volt a MUT elnökségének is. Gratulálunk!
 
Zábránszkyné Pap Klára, az Országos Főépítészi Kollégium nyugalmazott titkára.
Több mint 40 éves szakmai életpályájában kiemelkedő szerepet játszott a terület- és településrendezési tervezésben, illetve az építésügyi igazgatásban végzett tevékenysége. Közel egy évtizedig Szentendre és a volt járás településeinek főépítészeként a szakmai elvárásokat meghaladó módon foglalkozott a Dunakanyar településrendezési és építésügyi kérdéseivel. 1989-től, az Országos Főépítészi Kollégium megalakulásától, annak titkáraként kiemelkedő lelkesedéssel és máig tartó aktivitással intézte a főépítészi ügyeket, segítette a főépítészek szakmai tevékenységét. Fáradhatatlan szervező munkájával meghatározó módon járult hozzá az országos főépítészi hálózat kialakításához és megerősítéséhez.