ÉTE részleges Tisztújító Küldöttközgyűlés

2013/04/05

Az Egyesület Alapszabálya 11.§ 3.bek. alapján az Elnökség 2013. április 25-én (csütörtök) 14.00 órára a BME 1111 Budapest, Műegyetem rkp. 3. „K” épület II. em. 10. sz. termébe összehívja az ÉTE 2013. évi részleges Tisztújító Küldöttközgyűlését a meghívóban foglalt napirendekkel.

 

Amennyiben fenti időpontban a Küldöttközgyűlés nem határozatképes, úgy az Elnökség ismételten, változatlan napirenddel 14:30 órára hívja össze a Küldöttközgyűlést. A megismételt Küldöttközgyűlés a megjelentek számától függetlenül határozatképes. Az Alapszabály és a Szervezeti és Működési Szabályzat alapján szavazati joggal kapnak meghívót a küldöttközgyűlés választott tagjai, tanácskozási joggal meghívtuk a Választmány tagjait, és az Elnökség tagjait, a Bizottságok vezetőit, a folyóiratok főszerkesztőit, a szervezeti egységek vezetőit és a jogi személy tagok képviselőit.

 

Regisztráció 13:00 - 14:00 között a helyszínen.

 

Napirendek:
1. Határozatképesség megállapítása, a levezető elnök, a jegyzőkönyvvezető és hitelesítői, valamint a Mandátumvizsgáló és Szavazatszámláló Bizottság tagjainak megválasztása.
Előadó: Semmelweis Ferenc főtitkár

2. A 2012. évi gazdasági beszámoló és a 2012. évi közhasznúsági jelentés elfogadása
Előadó: Semmelweis Ferenc főtitkár
Véleményezi a Felügyelő Bizottság: Ábrahám Ferenc FB elnök

3. A 2013. évi gazdálkodási terv elfogadása
Előadó: Semmelweis Ferenc főtitkár
Véleményezi a Felügyelő Bizottság: Ábrahám Ferenc FB elnök

4.  Alapszabály módosítás

5. A Jelölő Bizottság beszámolója és javaslata
Előadó: Semmelweis Ferenc a JB elnöke

6. Alelnökök és/vagy társelnökök választása (szavazás)

Szünet

7. A Mandátumvizsgáló és Szavazatszámláló Bizottság eredményhirdetése

8. A megválasztott alelnökök és/vagy társelnökök bemutatkozása

9. Egyebek