ÉTE Szakértői Iroda

Az ÉTE Szakértői Iroda tevékenységi köre

Felöleli az építés és az építéssel összefüggésbe hozható, továbbá a területfejlesztéssel kapcsolatos mérnöki szolgáltatások teljes körét. Ezeken belül külön is kiemelve:

 • különféle tanulmányok készítését,
 • generál tervezést,
 • szakági tervezést,
 • állapot felmérést, vizsgálatot, minősítést,
 • korszerűsítési programok készítését, véleményezését, hálózati, intézményi, telephelyi, létesítményi léptékekben;
 • a gazdaságos korszerűsíthetőség,
 • a gazdaságos üzemeltethetőség,
 • a más funkcióra való alkalmasság,
 • az ésszerű meg- és fenntarthatóság,
 • környezet egészségügy és kórház higiéne
 • akadálymentesítés

szempontjainak elemzésével a teendőkre szóló ajánlással.

 • Beruházások, korszerűsítések előkészítését, lebonyolítását, megvalósítását,
 • minőségbiztosítást és tanúsítást,
 • műszaki átadás átvételi eljárásban való részvételt
 • garanciális és szavatos eljárásokban való részvételt,
 • szaktanácsadást, jogi tanácsadást,
 • különféle tervtanácsok, zsűrik szervezését, azokban való részvételt,
 • energiaellátó rendszerek felülvizsgálatát korszerűsítésükre ajánlások, tervek készítését, megoldásuk megvalósítását,
 • létesítmények épületfizikai, energetikai vizsgálatát korszerűsítési lehetőségeik feltárását, tervezését, megoldásuk megvalósítását,
 • környezetvédelmi, környezet-egészségügyi követelmények teljesítésére tanulmányok, tervek készítését megoldásuk megvalósítását,
 • pályázati lehetőségek feltárását, pályázatok készítését, pályázati zsűrik szervezését, azokban való részvételt,
 • szakszövegek, előírások többnyelvű fordítását,
 • cégbemutatók, cégreklámok szerkesztését, az Egyesület kiadványaiban való megjelentetését,
 • szakmai rendezvények szervezését, lebonyolítását,
 • üzemeltetési dokumentációk készítését, szabványossági, tűz és munkavédelmi fejezetek, tűzriadó tervek, karbantartási feladatok, a garanciális és szavatossági jogok érvényesítési lehetőségei kimunkálásával.

Az ÉTE Szakértői Iroda szolgáltatásait megbízási vagy vállalkozási szerződések keretében nyújtja minden érdeklődőnek. Közülük is kiemelten ajánlja:

 • Minisztériumoknak,
 • Állami intézményeknek,
 • Önkormányzatoknak,
 • Önkormányzati intézményeknek,
 • Alapítványoknak,
 • Az Egyesület tagjainak, jogi tagjainak,
 • Gazdasági Társaságoknak, Szervezeteknek

Az ÉTE Szakértői Iroda tisztelettel várja a szolgáltatásai iránti érdeklődőket!
 
Az egyes megbízások teljesítésére a témakör szakértőiből alakítunk Munkabizottságokat, mindenkor biztosítva a megbízókkal való jó együttműködést, a feladatok magas színvonalú megoldását.
 
Elérhetőségünk, címünk:
Építéstudományi Egyesület Szakértői Iroda
1095 Budapest, Mester u. 87.
Tel: +36 20 268 38 96
E-mail: info [at] eptud.org
 

Semmelweis Tamás szakértői irodavezető
E-mail: szakerto.ete [at] gmail.com