40 ÉVES AZ ÉTE SZÍNDINAMIKAI SZAKOSZTÁLY

2022/01/11

Az ÉTE Színdinamikai Szakosztálya immár 40 éves múltra tekint vissza (1981-2021). A Színdinamikai Szakosztály gazdag tevékenysége a színrendszerek, színharmónia törvények tudományos kutatásán keresztül, a különböző szintű oktatáson, az építész-mérnökirodák színpreferencia – színasszociációs vizsgálataival támogatott vezetéselméletének, valamint a színszakértői és színtervezői metodikák kidolgozásán át, a konkrét feladatok megoldásáig terjed.

A környezettervezésben a szín egyre meghatározóbb szerepet tölt be. A színnel való tudományos foglalkozás, a színdinamika keretein belül történik. A színdinamika a környezetet, a környezetben élő embert, s a környezeti elemek felületi megjelenését, a színérzetet egységes rendszernek tekinti. Kutatja e három elem, a szín, az ember, és a környezet egymáshoz való viszonyát. A színdinamika kutatásai során számos tudomány eredményeire támaszkodik, így a fizikáéra, az építész-mérnöki tudományokra, a fiziológiáéra, pszichológiáéra, esztétikáéra, szociológiáéra is. Ugyancsak felhasználja segédtudományként a matematikát, művészettörténetet, világítástechnikát, archi_informatikát. E kutatások eredményeként rögzített összefüggéseket határoz meg. A nemzetközi tapasztalatok a tudatos, és tervezett színdinamikai alkalmazások terén bizonyítják e tudományterület világméretű elterjedtségét. A Budapesti Műszaki Egyetemen a néhai dr. Nemcsics Antal egyetemi tanár irányításával megalkották a Coloroid színrendszert, amely a színes környezettervezés alapjául szolgál, lévén az egyetlen esztétikailag egyenletes színrendszer. E tevékenységek végzésében koordináló szerepet tölt be az ÉTE Színdinamikai Szakosztálya, összefogva építészek, belsőépítészek, képző-, és iparművészek, világítástechnikusok, színmérők, festék-, és színes építőanyag gyártók - forgalmazók, és más szakemberek munkáját.

Az első rövid életű kezdeményezés az MTA Építész szakcsoportján belül alakult színdinamikai csoport volt (Rados Kornél) 1961-ben. A BME-n 1962-ben alakult hasonló célkitűzéssel egy munkacsoport dr. Nemcsics Antal vezetésével. 1963-ban a szín-, és fénytechnikával foglalkozó szakemberek Színdinamikai Munkabizottságba tömörültek, melynek szervezeti hátterét a Magyar Elektrotechnikai Egyesület biztosította 1981-ig. Az AIC (Association Internationale de la Couleur /Színekkel foglalkozó Nemzetközi Egyesület /) megalakulása (1967) után rövidesen, 1968. augusztusában az AIC első vezetősége Magyarország képviseletében dr. Nemcsics Antalt megfigyelő tagnak hívta meg az AIC-be. A Magyar Színbizottságot (MSZB) a Nehézipari Minisztérium, a BME, és az Elektrotechnikai Egyesület mint alapító tagok 1969. március 12-én alakították meg, dr. Nemcsics Antal elnökletével. Az MSZB AIC-be való felvételét 1969. június 10-i stockholmi közgyűlésen fogadták el, melyet a Magyar Külügyminisztérium 1969. július 4-én hagyott jóvá. Az MSZB első közgyűlését 1970. február 20-án tartotta meg, míg 1972-től társtulajdonosa lett a Kolorisztikai Értesítő című szakfolyóiratnak. 1973-tól az MSZB tevékenységét kifejtette nemcsak a műszaki (szabványalkotás), hanem az oktatás, konferenciaszervezés, szakértői és publicisztikai területeken is.

A Magyar Színbizottság szervezeti felépítése az 1980-as évek elején megváltozott, és az Elektrotechnikai Egyesület kereteiből kiválva, a szekciók különböző tudományos egyesületek keretében működtek tovább. A színdinamikai szekció a tevékenységét az Építőipari Tudományos Egyesületben folytatta, melynek során az ÉTE Színdinamikai Szakosztálya alakuló ülését 1981. augusztus 27-én 14,00 órakor tartotta a MTESZ székházban. Ekkor a szakosztály létszáma 83 fő volt. A megalakulással egyidejűleg az ÉTE biztosította a szervezeti kereteket az 1982-es Colour Dynamics II. Nemzetközi Színdinamikai Konferencia eredményes lebonyolításához. Az alapítást követően kialakult a továbbiakban is jól funkcionált szervezet. A vezetőség nemcsak a műszaki tudományok, hanem az alkalmazott művészetek szakembereiből, míg a tagság legnagyobb része a színdinamikai szakmérnöki tanfolyamot elvégző építészekből tevődik össze. Ugyanakkor képviselve vannak a vegyipari, textilszínezési, és oktatásügyi szakterületek is. Munkájuk elismeréseképpen ÉTE érdemérem kitüntetésben részesült Szende Árpád (1992), Szögi László (1993), Ürmös Péter (1995), míg az Alpár érem tulajdonosa prof. dr. Nemcsics Antal (1995), valamint Alpár Ignác díjban részesült Szende Árpád (2002).

A szakosztály programjait – a témák összefüggései -, valamint takarékossági okokból, összehangoltan, és együttesen szervezi az MTA AIC Magyar Nemzeti Bizottságával, és a Magyar Képző-, és Iparművészek Szövetségével. A szakosztály tagjai számos tudományos műhelyben fejtik ki szakmai tevékenységüket.

Alsó fokú, középfokú, és szakoktatási, tantervi és egyéb segítséget nyújtott folyamatosan a szakosztály tagsága, az oktatási intézményeknek. A BME Építészmérnöki Karán 1964 óta folyik a színdinamika tantárgy oktatása. Jelenleg is folyik 1986 óta a Budapesti Műszaki Egyetem Építészmérnöki Karán a színdinamikai szakmérnöki tanfolyam. Korábban 8 szakosztályi tag már megszerezte szakmérnöki diplomájának nemzetközi (berlini, firenzei, kyotoi egyetemek) akkreditálását, mely nemzetközi színszakértői elismertséget jelent. Jelentős előrelépésként lehet értékelni, hogy a mérnökképzésben, szakmérnök képzésben is megjelent a színdinamika, illetve parciális területeinek oktatása.

A szakosztály munkacsoportjai kiadványok, eszközök készítését vállalta magára (színharmónia szerkesztő, vizuális szín-összehasonlító, színminta-tartós Maxwell-tárcsa), színpreferencia-, színasszociációs vizsgálatok, és informatikai feldolgozásuk, régi színszabványok gyűjteménye, régi építési anyagok színadatai (archi_informatika), CAD munkák színdinamikai vonatkozásai (színmetszetek félsíkjai CAD-ben, segédlet).

A Színdinamikai Szakosztály támogat minden környezettervező – alakító szakembert tevékenységében, hogy profitáljon e tudományterület eredményeiből, és hogy minél többen kapjanak kedvet a színdinamika művelésére, melynek kapcsán felajánlja szaktudását és munkáját, az ilyen irányú szakfeladatok nagy hatásfokú teljesülésének megvalósításához.

 

Szende Árpád
az ÉTE Színdinamikai Szakosztály elnöke