Elhunyt Ihrig Dénes (1931-2019)

2019/02/05

A BME Urbanisztika Tanszék nyugalmazott egyetemi docense, Palóczi Antal-díjas településtervező, vasdiplomás építészmérnök hazatért szeretett urához.

1931-ben született Pécsett. Kezdetben egy-egy évig néhány városépítéshez kapcsolódó gyakorlati munkahelyen dolgozott, majd 1957-től Építészmérnöki Kar Városépítési (ma Urbanisztika) Tanszékén volt tanársegéd, 1962-től adjunktus és 1974-től egyetemi docens. 1995-ben vonult nyugállományba, de oktatómunkáját a legutóbbi évig folytatta. A Tanszék valamennyi oktatási munkájában részt vett. Több évig volt tanszékvezető-helyettes, egy évig megbízott tanszékvezető, egy ideig az Építészmérnöki Kar tudományos diákköri elnöke, majd a Kari Gazdasági Bizottság vezetője. Eredményesen vett részt országos városrendezési tervpályázatokon, nagyobb tervezési megbízásoknak tett eleget tervezőtársakkal vagy a munka irányítójaként. Előadásaiban és publikációiban oktatási kérdésekkel, tervezésmetodikával, város-rekonstrukcióval és a városépítés történetével foglalkozott, az utóbbi évtizedben a magyar településtörténettel. Az 1966/67. tanévben urbanisztikai posztgraduális diplomát szerzett Franciaországban (Párizs, CRU). Számos külföldi egyetemen és konferencián tartott előadást (Párizs, Strassburg, Tallin, Havanna, Cleveland, Jereván, Kolozsvár).

Többirányú szakma-társadalmi tevékenységet folytatott. Az Építéstudományi Egyesület Városrendezési Szakosztályának vezetője 1972-80 között, több bizottságának tagja fél évszázad alatt. A Magyar Urbanisztikai Társaság tagja (1967-től), időszakosan több bizottságában dolgozott. A Magyar Építőművészek Szövetségének- és Külügyi Bizottságának tagja (1970-75).

Munkássága elismeréseként megkapta A Felsőoktatás, valamint Az Építőipar Kiváló Dolgozója kitüntetéseket, az ÉTE Alpár Ignác-érmet, Békéscsaba városától a Városunkért emlékérmet és 2011-ben a Palóczi Antal-díjat.

2019. január 24-én helyezték örök nyugalomra a Farkasréti temetőben.

Emlékét szeretettel őrizzük!

ÉTE Településrendezési Szakosztály