ÉPÍTŐK NAPJA 2020

2020/06/07
idén 50 éves a zugligeti libegő

A rendkívüli helyzetre való tekintettel bár a rendezvény elmarad, de nem szabad megfeledkezünk az ÉPÍTŐIPAR résztvevőiről!

A rendkívüli helyzetben fogadják szeretettel  Kassai Ferenc, a BPMK elnöke, az MMK alelnöke; Dr. Nagyunyomi-Sényi Gábor, az Építéstudományi Egyesület elnöke; Koji László, az Építési Vállalkozók Országos Szakszövetségének elnöke valamint Pallagi Gyula , az ÉFÉDOSZSZ elnöke ünnepi köszöntőit.

„Helytállni a gáton! Másként nem lehet!”

EGY KÜLÖNLEGES ÉPÍTŐK NAPJA ELÉ

Ezekben a hosszú hónapokban megváltozott a természetes viselkedés, és a természetes beszéd módja; a világ és benne hazánk is soha nem látott veszélyhelyzettel nézett szembe, és ennek a veszélyhelyzetnek szenvedő alanya és foglya is volt; ezért kerül most, minden korábbitól eltérően az építők ünneplésére.

De történjék bármi is: nem marad el, mert nem maradhat el – és nemcsak az ünnep tradíciója, elevenen élő hagyománya miatt, hanem azért is mert a jövő egyik záloga, az újraindítás motorja is az építők erejében rejlik.

Különös ez a nap azért is, mert a modern élet nagy vívmányán, az interneten keresztül „tarthatjuk meg az idei ünnepséget” szoríthatjuk meg egymás kezét, köszöntjük az építési szakma minden dolgozóját.

Mert az elismerés nem maradhat el, az építők teljesítménye előtt tisztelegni kötelesség.

A Mérnökkamara egyik vezetőjeként és szakmagyakorlóként ezt teszem most is, ahogy tettem a múltban is. A színhely változik, a Magdolna utcai székház méltóságot árasztó ülésterme helyett az interneten keresztül köszöntőm az ÉPÍTŐKET!

Csupa nagybetűvel, és nemcsak a kivételes alkalom miatt, hanem azért is, mert az építésen múlik jövő!

Ma az egyik legtöbbet hangoztatott gondolatunk, az élet, a hétköznapi világ „újraindítása”, „újratervezése”. Ebben, nekünk, mérnököknek, kétkezi munkásoknak fontos szerepet szánt a sors – most, amikor köszöntőt mondok a 2020-as Építők Napján, erre hívnám föl nyomatékosan a figyelmet. Ez adjon bátorítást nekünk, mert így tudunk helytállni a gáton!

És hogy ezt a szemléletes, nehéz helyzetekben sokszor idézett képet, hasonlatot folytassam: gyürkőzzünk neki a munkának, de a pillanat csöndjét, az ÉPÍTŐK NAPJA felemelő pillanatát fordítsuk arra, hogy erőt, energiát gyűjtsünk azok munkájából, teljesítményéből, akik e nevezetes nap hősei: AZ ÉPÍTŐK! Akik eddig is helyálltak a gáton, szorgalommal, kitartással, tudással!

Végül megköszönöm védnökeinknek, Dr. Pintér Sándor belügyminiszternek, Dr. Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszternek, Dr. Benkő Tibor honvédelmi miniszternek, Prof. Dr. Palkovics László, az MTA rendes tagja, innovációs és technológiai miniszternek, hogy vállalásukkal segítették idei ünnepségünk megvalósítását. Köszönetemet fejezem ki a Szervező Bizottságunknak; az Építési Vállalkozók Országos Szakszövetségének, az Építéstudományi Egyesületnek, a Fa- és Építőanyagipari Dolgozók Szakszervezetei Szövetségének, az Építőipari Ágazati Párbeszéd Bizottságnak, az Építőipari Mesterdíj Alapítványnak, a Magyar Építész Kamarának, a Magyar Építőművészek Szövetségének, a Magyar Építőanyag és Építési Termék Szövetségnek, a Magyar Épületgépészeti Koordinációs Szövetségnek, a Magyar Mérnöki Kamarának és a Szilikátipari Tudományos Egyesületnek az előkészítésben végzett munkájáért.

Kassai Ferenc
a BPMK elnöke, a MMK alelnöke

 

 

„Egynek minden nehéz; soknak semmi sem lehetetlen”.

gróf Széchenyi István gondolata a mai kihívásaink közepette is időszerű.

A fonal a növényi rost vagy gyapjú feldolgozásának első terméke, a szövés alapanyaga. Egy darabja a csekélyértékűség (1Móz 14,23) egymagában a gyengeség jelképe (Bír 16,12). A három összefont fonál viszont nem szakad könnyen, így az emberi összefogás példája lehet. (Préd 4,12).

Az idén tavasszal ránk törő koronavírus megszokott mindennapjainkat gyökeresen megváltoztatta és ez a kényszerű változtatás a mindennapjainkat és ünnepekeinket is érinti. Nincs ez másképp a mi jól megszokott „Építők Nap” -i megemlékezésünkkel sem.    
Nos most a személyes találkozást, közös ünneplést az írásban átadott gondolatok váltják fel:

A járvány szinte az életünk minden területére hatással volt, van. A nehézségeket csak együtt, közös akarattal, teljes összefogással tudjuk leküzdeni.         
A koronavírus terjedése az építőipart és az ingatlanfejlesztőket is komoly kihívások elé állította, állítja. A szektorban hosszabb ideje meglévő kapacitáshiányt és a teljesítési határidők elhúzódását jó eséllyel tovább növeli majd a járvány. Az anyag, eszköz ellátás is akadozik.
Ez ellen csak a már említett összefogással és jól átgondolt cselekvési programmal védekezhetünk. A vázolt problémák megoldására kidolgozott javaslatokat három fő szempont szerint csoportosították a szakemberek: ezek a munkahely megőrzés, a pénzügyek és a pályázatok kérdésköre.

A vállalkozások nagy része semmiképp sem szeretné elbocsátani a dolgozóikat, ezért megoldásként részmunkaidős munkák biztosításával próbálják segíteni őket.         
Növelni kell az állami, önkormányzati beruházásokat.
Olyan pályázati forrásokat kell meghirdetni, amellyel lehetőség nyílik az építőipari vállalkozások korszerűsítésére és fejlesztésére.

Szóval közös akarattal túl tudunk lendülni a járvány okozta nehézségeken, együtt képesek vagyunk rá.     
Feladat pedig van bőven, csak néhányat említek a sok közül:

- A nagyobb önkormányzati beruházások a koronavírus-járvány ellenére is folytatódnak.
- Megkezdődik az újpesti piac, vásárcsarnok és kulturális rendezvényközpont építése.        
- A járványhelyzet ellenére zavartalanul folytatódik, és hamarosan a végső, azaz a harmadik üteméhez érkezik a Zalazone zalaegerszegi járműipari tesztpálya építése
- Hajdúszoboszlón. A Prémium Zóna beruházás a koronavírus-járvány ellenére is jól halad.
- Ütemesen készül a Sopron megközelítését biztosító, M85 autóút Sopron-Kelet-Fertőrákos csomópont közötti szakaszon.      
- A járvány időszakában is folytatódik az új komáromi Duna-híd építése      
- Megkezdődhet a Pápát és Győrt összekötő gyorsforgalmi útszakasz építése.         
- Épül a MOL székház, a BMW új debreceni üzeme, halad a kaposvári kórház rekonstrukciója, s a tanuszoda program sem állt le.     
- A kormány 2020 és 2022 között több mint 9 ezer milliárd forintot (nagyjából 28 milliárd euró), a teljes magyar GDP 20 százalékát mozgósítja gazdaságvédelmi célra, ami jelentős.

Hosszan sorolhatnám a példákat, de úgy hiszem felesleges azok mindannyiunk számára ismertek.

Kissé furcsa, különös, de a járvány pozitív változásokat is hozott:

- Sok építtető panaszkodott elmúlt 3 évben, hogy nem lehet szakembert találni, még aranyáron sem, most fordulni fog a kocka, a járvány miatt a kivitelezők fogják a megrendelők kegyeit keresni.      
- Német Gazdaság Kelet-Európai Szövetsége (OAOEV) úgy látja, hogy a koronavírus járvány okozta krízis középtávú nyertesei a közép- és kelet-európai országok lehetnek.        
- A járvány elleni védekezés akarva akaratlanul rákényszerít minket a munkavégzés új formáira, így többek között: az interneten történő kapcsolattartásra, az otthonról történő munkavégzésre, a hely és időmegtakarításra. Ezek mindegyikének pozitív gazdasági hatásai könnyen kimutathatók.

Az építőipar a gazdaság motorja, ha az jól működik, biztos alapot ad a többi termelő ágazat stabil működéséhez.  
Ezt pedig csak közös akarattal, együtt gondolkodással, összetartással tudjuk elérni.

Kívánok mindehhez erőt és kitartást. A vélt vagy valós sérelmeinket pedig, amik a közös munkálkodást akadályozzák, tegyük félre és ekkor jó szívvel tudunk ünnepelni, és reményeim szerint pedig, év múltával személyesen is megtehetjük ezt!

dr.Nagyunyomi-Sényi Gábor
az ÉTE elnöke

 

az év minden napja az ÉPÍTŐK NAPJA

Június első vasárnapját hagyományosan az Építők Napjának tekintjük. Ez a vasárnap az ünnep napja, miközben az év minden napja az építők napja. Nincs leállás, nincs „home office”, nincs vírusos megbetegedés, az építőiparban járványhelyzetben is mindenki dolgozni szeretne. Maradjon ez így és 2020 hátralévő napjai is legyenek az építők dolgos napjai!

Napjaink a megrendelőkkel, a megrendeléssel kezdődik. Járványhelyzetben is, ha van megrendelésünk, országosan éves szinten 4.500-5.000 Milliárd Ft nagyságú feladat elvégzésére képes a magyar építőipar, amihez továbbra is 335 ezer főt foglalkoztat. Ezt a nagy családot szeretném az Építési Vállalkozók Országos Szakszövetsége (ÉVOSZ) nevében köszönteni. Megköszönve a munkát, gratulálva minden sikeresen átadott létesítmény megvalósítójának!

Legnagyobb kihívásnak a fiatalok megszólítását, a pályaválasztók érdeklődésének felkeltését tartom. A jó szakmunkásból, a kreatív mérnökből továbbra sincs elegendő. Nélkülük a hazai építőipar nem tud szintről-szintre lépni. Kell az újszerű látásmód, lendület az igényes megrendelő kiszolgálásához.

Koji László
 az ÉVOSZ elnöke

 

 

Az építők napjára

Az építőipar rendkívül érzékeny a konjunkturális hatásokra. Ez azt jelenti, hogy kedvező gazdasági körülmények között dinamikus növekedésre képes, mint azt az elmúlt években tapasztalhattuk, de kedvezőtlen körülmények között, válság idején, az építőipari teljesítmény visszaesése is meghaladhatja az átlagot.    
Jelenleg talán már túl vagyunk – legalábbis szeretném azt hinni – egy egészségügyi válsághelyzeten, amit összefogással, egymásra odafigyeléssel és sok ember áldozatos munkájával sikerült átvészelnünk. 
Európában minden bizonnyal gazdasági visszaesés következik és ez alól hazánk sem lesz kivétel. Félő, hogy egy ilyen visszaesés mélyebben fogja érinteni az építőipart és az építőanyagipart, mint amit eddig megtapasztaltunk. Fel kell készülni erre a lehetőségre is, szükséges az aktív politikai szerepvállalás a konjunktúra-ciklusok ellaposítása céljából – gondolok itt például a régóta esedékes bérlakáshelyzet megoldására -, és építenünk kell az elmúlt hónapok tapasztalataira.          
Mert megtapasztalhattuk, hogy milyen értékes, mennyi hozzáadott értéke van az elvégzett munkának és bizony nagyon sok olyan dolog van, amihez szükséges a személyes részvétel.

Bízom benne, hogy nem felejtjük el az összefogás szükségességét és erejét, továbbra is fokozottan értékeljük a dolgozóink munkáját és nagyon remélem, hogy továbbra is figyelünk majd egymásra, úgy ahogy az elmúlt hónapokban tettük. Erre építve és bízva az építők közösségének erejében felkészülten tekinthetünk az előttünk lévő kihívásokra.

Pallagi Gyula
az ÉFÉDOSZSZ elnöke

 

A korábbi évekhez hasonlóan az ünnepi megemlékezés alkalmából miniszteri elismerések és a szakmai szervezetek által alapított díjak is kihirdetésre kerülnek. A díjak fizikai valójukban a későbbiekben kerülnek majd átadásra.       
Reméljük, hogy 2021-ben méltó módon tudjuk megünnepelni a Magyar Építőipar összes résztvevőjét!

Dokumentumok: 
CsatolmányMéret
PDF ikon unnepi_koszonto_epitok_napja_2020.pdf700.74 KB